saglabāts 2013-03-06 13:49:02

klīniska kardiogramma
tu virini
es sludinu
- - -
- - -
es rāpoju
vieds zābaks
šļūtene pazib
teicamnieks.
dobs mūžs

 <<< 
visa dzeja
 >>> 
2023-09-17 19:56:41 nodzēries apmatojums aprej
2023-08-03 20:17:52 smaka piesteidzas
2022-02-02 09:25:20 bumbulis glūn
2021-12-17 20:02:24 izstumj kompots
2021-12-17 19:05:09 tu slāpsti
2021-12-17 18:36:01 tirpst rokturis
2021-12-17 17:21:57 tu pārliecini
2021-12-17 17:10:04 slima kanna
2021-12-17 16:56:32 atverās sarkana straume
2021-12-17 16:49:20 atsulojusies pistole
2021-12-16 11:36:21 tu neaptver
2021-12-16 10:43:41 aizbērts mērķis
2021-12-16 10:27:44 nospiež vaigs
2021-12-16 10:13:48 sīkbūtne atpleš
2021-12-16 10:10:11 vienojas pusgarā rosolbļoda
2019-11-03 13:17:51 zarna pamācoši miklina
2018-03-18 20:40:29 ķēpa.
2017-08-19 18:15:52 tu vareni utojies
2017-08-03 11:29:44 es negribīgi muzicēju
2017-08-03 11:23:21 problēma.
2017-08-03 11:20:32 degvīns.
2017-03-19 19:48:02 notirpusi plīts
2017-03-11 09:06:32 domātājs lido
2017-03-07 14:12:56 tu ielīksmo
2017-02-08 23:36:26 izvairās cilindrisks zirgs vakuumā
2016-11-10 23:14:16 kaltē nometne
2016-09-21 22:00:02 atpalikusi masāža
2016-05-09 02:59:51 es dalu
2015-12-24 02:38:02 nokvēpusi laime
2015-12-24 02:33:22 tu kasies
2015-12-24 02:28:51 tu līksmi čaukstini
2015-11-16 00:06:17 starpa.
2015-05-09 04:02:12 lādējas pēdējā starpa
2015-04-22 11:53:27 dārgi dvako labdabīgs darbinieks
2015-04-22 11:51:34 dārgs krējums
2015-04-15 16:38:20 zars trekni vēdina
2015-03-30 22:40:07 es situ
2015-03-30 22:38:53 tu atklāj
2015-03-30 22:26:06 es atveru
2015-03-10 20:56:17 sarkana diagnoze
2015-01-31 17:52:00 tizls parazīts
2014-11-24 08:50:20 tu smacīgi blenz
2014-11-24 08:49:32 tu izelpo
2014-11-23 12:52:53 virzās gaudens briesmonis
2014-11-23 10:07:21 es apmācu
2014-11-23 09:35:12 mīlestība.
2014-11-23 09:32:22 tu matojies
2014-11-23 09:05:03 pusstops.
2014-11-23 09:01:09 nomācoši tūkst apsēsts piens
2014-11-23 08:36:11 nosprostojusies ķeska čabinās
2014-11-22 23:21:20 es nevaru
2014-11-22 23:20:46 vecmāmiņa nospiež
2014-08-04 01:11:20 tu draudi
2014-07-07 22:46:13 starpa iesver
2013-11-27 04:23:44 inde kaislīgi mirkst
2013-11-27 03:05:44 es čatēju
2013-11-26 22:25:38 hroniska patrepe tiepjas
2013-11-26 22:24:41 tu zemiski vaidi
2013-11-26 22:24:03 es nepatīkami salāpos
2013-11-24 13:22:37 nokvēpusi priekša
2013-11-23 01:32:19 apdilis kompots
2013-11-02 08:16:23 sadzeltējis caurums
2013-10-31 06:39:08 laime saskandina
2013-10-31 06:36:28 es nomācoši čatēju
2013-10-31 06:20:48 ātra siltumnīca
2013-09-09 21:41:58 tīkliņzeķe apdullinoši aptinas
2013-06-25 13:50:46 virca pretojas
2013-06-17 21:06:35 plaša patrepe
2013-06-17 21:05:59 atkosts sasniegums
2013-06-17 21:05:13 nepasacīts homoseksuālists uzlādējas
2013-05-20 00:13:21 cīkstonis nenovēršami aizver
2013-03-24 22:12:53 elektrisks prieks
2013-03-20 06:29:58 degvīns ņirdzot nospiež
2013-03-18 13:20:12 neglābjama atmaksa
2013-03-18 13:11:11 satiksme.
2013-03-18 13:07:23 es atvelku
2013-03-16 17:28:41 izsmelts kāts
2013-03-15 18:52:23 krekls solās
2013-03-15 18:50:41 atvere.
2013-03-13 17:04:51 nolemta futboliste
2013-03-12 19:57:03 darbs saskābst
2013-03-11 22:36:51 tīkliņš brīnās
2013-03-11 22:35:34 iztapīga slimība gumst
2013-03-11 22:34:20 vaina apspīd
2013-03-11 22:31:03 caurums.
2013-03-11 22:29:40 es piedzimstu
2013-03-11 22:27:32 maisiņš burbuļo
2013-03-11 22:03:37 desiņa pavīd
2013-03-11 20:38:01 tīkliņš nogrūž
2013-03-11 19:58:55 ekoloģisks izplatījums ritmiski atkūst
2013-03-08 16:09:03 pēdējā atkarība aizcērtas
2013-03-08 16:01:27 pēdējā atkarība aizcērtas
2013-03-08 00:38:52 briesmonis.
2013-03-07 09:14:40 sabakstīts tīkliņš
2013-03-07 08:24:28 es dalu
2013-03-07 08:18:16 tu smoc
2013-03-06 15:37:51 pārsteigums rosās
2013-03-06 15:33:25 doma.
2013-03-06 14:23:04 saulains pedagogs
2013-03-06 14:14:29 pusstops.
2013-03-06 14:12:34 es neapturami sasprindzinu
2013-03-06 14:01:15 novalkājusies torte
2013-03-06 13:52:17 pārsteigums.
2013-03-06 13:49:02 klīniska kardiogramma